KILPAILUASIAT

Yritysmaailmassa kilpailu on jokapäiväistä ja yleisesti hyväksyttävää. Kuitenkin kilpailussa on noudatettava tiettyjä periaatteita eikä siinä saa käyttää vahingollisia kilpailurajoituksia.

Asia määritellään Kilpailulaissa seuraavasti.

 1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta.

Tätä lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta.

 2 § Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta sopimuksiin eikä järjestelyihin, jotka koskevat työmarkkinoita.

Tämän lain 5 §:ää ei sovelleta sellaisiin maataloustuottajien, tuottajien yhteenliittymien, toimialakohtaisten yhteenliittymien ja tällaisten yhteenliittymien muodostamien yhteenliittymien järjestelyihin, jotka koskevat maataloustuotteiden tuotantoa tai myyntiä taikka yhteisten varastointi-, käsittely- tai jalostuslaitosten käyttöä, jos järjestely täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 artiklan mukaisesti vahvistetut sisällölliset edellytykset, joiden perusteella mainitun sopimuksen 101 ja 102 artiklan kilpailusäännöt eivät tule sovellettaviksi.

Enemmän kuin koskaan ennen yritysmaailmassa tänään tarvitaan kilpailuoikeuteen perehtynyttä lakimiestä. Annamme tässäkin asiassa pitkäaikaisen kokemuksemme käyttöönne nopeasti ja tehokkaasti.