Immateriaali- ja tekijänoikeusasiat

Tekijänoikeus on määritelty tekijänoikeuslain 1 §:ssä.

Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607)

Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos,  elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)

Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34)

Säännös tuntuu selvältä ja kattaa monet inhimillisen luomiselämän alueet. Käytännössä asian selvittelyyn kannattaa ottaa lakimies apuun. Kyse voi olla huomattavista taloudellisista arvoista kyse.

Avustamme näissä asioissa mielellämme ja olemme olleet avustamassa monissa immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien riitojen selvittelyssä.